• Riksförbundet Svensk Trädgård

    Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation. Svensk Trädgård ger även ut den utmärkta tidningen Hemträdgården sex gånger om året. Favoritresor arrangerar trädgårdsresor i samarbete med Svensk Trädgård.

    Läs mer om Svensk Trädgård här

    Medlemmar sedan ett år har 1.000:- rabatt på resornas pris. 
    Läs mer på vår hemsida under fliken Trädgårdsresor!

    Läs vidare