• Svenska Rominstitutets Vänner

  Svenska Rominstitutets vänner arbetar för att stödja Svenska Rominstitutet i Rom och sprida känndom om dess verksamhet. Vännerna vill bidra till förståelsen för den klassiska kulturen och stimulera intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien. Svenska Institutet i Rom grundades 1926 med dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf som en starkt drivande kraft. På initiativ av Institutets dåvarande föreståndare Einar Gjerstad instiftades 1937 en stödförening av vänner till Institutet.

  Vänföreningen ger ut tidskriften Romhorisont med två nummer per år och en skriftserie som omfattar ett antal betydelsefulla volymer.

  Varje år delas ett forskningsstipendium, två resestipendier för ungdomar och det Lagergrenska priset ut. 

   

  Då och då får Favoritresor den stora äran att arrangera medlemsresor åt vännerna. 2013 går resan till Italiens region Veneto och Palladios villor med fil dr Göran Alm som ciceron.


  Läs mer om Svenska Rominstitutets vänner på deras hemsida här.

  Läs vidare