• Zygmunt Fedyk

    Zygmunt Fedyk är vår svensktalande guide i Polen. Zygmunt har arbetat som lärare vilket hjälper honom att förklara den invecklade polska historien för resenärerna. Har universitetsutbildning i historia och det svenska språket har han lärt sig på egen hand.

    Läs vidare Resor med Zygmunt