• Marie-Louise Winbladh

    Marie-Louise Winbladh är utbildad arkeolog, föreläsare och författare till ett flertal böcker, bland dem ”Kreta – Myter och mat i minoernas värld” samt ”Cypern – Kärlek, krig och kult”. Marie-Louise deltog i de svenska utgrävningarna i Tolo, Peloponnesos, samt har gjort fältarbete på Kreta. Under  drygt 30 år var Marie-Louise intendent för Cypernsamlingarna på Medelhavsmuséet.  Hennes examina är i arkeologi, konsthistoria, nygrekiska och egyptologi.

    Läs vidare Resor med Marie-Louise