• Stephen Manktelow

    är biolog med stor erfarenhet av att leda resor till fyra kontinenter. Stephen arbetar till vardags som taxonom vid ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet. Genom sitt fältarbete i tropiska ekosystem så  har han gedigna  kunskaper om dess växtlighet och han har även ett mycket uppskattat sätt att delge detta. 

    Läs vidare Resor med Stephen