• Iliana Mileta

    Iliana Mileta är licenserad guide och har studerat svenskt språk och kultur på universitetet i Zagreb. Under 22 år var hon aktiv medlem i ett folkdanssällskap, hon reste då över hela världen, bland annat till Taiwan och Kurdistan, och lärde känna olika land och kulturer.

    Iliana leder våra grupper till fots genom Kroatiens och Montenegros vackra landskap med entusiasm och kunnighet. Kanske  bjuder hon även upp till dans!

    Läs vidare