• Hans Kumlien

    Hans Kumlien är regissör, fil. mag med specialområdena teater – framför allt musikteater i alla former, musik av alla slag, konst, Dalarna och staden Wien. Flera favoriter är litteratur, resor och, lite oväntat - sport.

    Läs vidare Resor med Hans