• Gunilla Hvid Fontana

    Svensk-italienska Gunilla har bott i över 30 år i Italien. Hennes bas är Salerno i den vackra Södern. Gunillas erfarenheter och kunskaper spänner vida över landets seder och bruk, dess vackra världskända trädgårdar, historia och arkitektur.

    Läs vidare Resor med Gunilla