• Bryndís Sverrisdóttir

    Bryndís Sverrisdóttir är legitimerad guide och medlem av den isländska guideföreningen. Hon läste etnologi och arkeologi i Lund och museologi vid Islands Universitet. Bryndis bodde i Stockholm i många år där hon bl.a. grundade resebyrån Islandia tillsammans med Asta Arnthorsdottir. Det senaste årtiondet har Bryndis arbetat som chef för den utåtriktade verksamheten på Islands Nationalmuseum med ansvar bl.a. för utställningar, undervisning och publikationer.

    Läs vidare Resor med Bryndís