Följ oss på Facebook

På vår vandrings-sida på Facebook "Vandra världen över" från du nyheter om nytillkomna vandringresor.

Genom att följa oss på Facebook får se bilder från våra vackra vandringsresmål samt läsa våra nyhetsbrev. Samtliga resor publiceras även alltid på vår hemsida och via vårt nyhetsbrev. 

Följ oss på Facebook www.facebook.com/vandringsresor