Medlem i SRF

Favoritresor är medlem i Svenska resebyråföreningen (SRF)

SRF bildades 1937 och företräder drygt 85 procent av Sveriges resebyråer räknat i omsättning samt närmare hälften av de svenska researrangörerna (med undantag av de stora charterarrangörerna). Varje medlem måste uppfylla SRFs kriterier. SRF står därigenom för kvalitet och trovärdighet och trygghet för sina kunder.

För medlemskap i SRF krävs att företagets verksamhet pågått i minst ett år och att företaget har sunda ekonomiska förhållanden. Företaget ska också ha ställt lagstadgade och för branschen gällande garantier. Varje resebyrå/arrangör ska dessutom vara bemannad med minst två väl kvalificerade personer. Ansvarig resebyråchef ska ha minst fem års dokumenterad erfarenhet av resebyråverksamhet. Övriga medarbetare ska ha minst ett års erfarenhet och utbildning för den typ av försäljning som bedrivs.